استخدام در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان

مهلت ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد
یک شرکت معتبر صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان جهت تکمیل کادر خود به نفرات ذیل نیازمند است: ۱ – مدیر انبار: آقا، دارای سابقه کار مفید ۲ – مدیر فروش:  صادرات دارای سابقه کار مفید ۳ – مسئول بازرسی فروش: آشنا به فروش مویرگی، دارای سابقه کار مفید ۴ – سرپرست […]

مهلت ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی تمدید شد