استخدام نیروی خانم آشنا به پشتیبانی سایت در مشهد

قانونی بر کارکنان غیررسمی دولت وجود ندارد
به نیروی خانم آشنا به پشتیبانی سایت در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۳۶۹۰۸۱۰

قانونی بر کارکنان غیررسمی دولت وجود ندارد