استخدام بیمارستان شهرام (سجاد)

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون مورخ ۲۱/۸/۹۵ دانشگاه علوم پزشکی زابل
مراحل پیوستن به ما هنگامی که درخواست پیوستن به بیمارستان شهرام (سجاد) را برای این گروه ارسال می کنید، درخواست و رزومه شما با رعایت محرمانه بودن مدارک، در واحد مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آن، مدیران واحد منابع ‌انسانی با مدیران بخش هایی که تصور می شود شما می […]

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون مورخ ۲۱/۸/۹۵ دانشگاه علوم پزشکی زابل