استخدام در شرکت هیربدان

فعالیت دوباره شرکت پلی اکریل اصفهان تا ۲ ماه آینده
در شرکت هیربدان، توانمندسازی و ارتقاء نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان، یک تلاش دائمی است. شرکت هیربدان در انتظار افراد توانمند و خلاقی است که با پیوستن به این مجموعه، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی خود فراهم آورند. شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به فهرست فرصت‌های شغلی که در همین […]

فعالیت دوباره شرکت پلی اکریل اصفهان تا ۲ ماه آینده