شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند

فراخوان دعوت به همکاری در کارگروه های تابعه کمیسیون انرژی و محیط زیست
شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند جنوب پرس: معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت آبفای هرمزگان گفت: این شرکت براساس دستورالعمل وزارت نیرو در خصوص استفاده از سربازان نخبه در قالب طرح پژوهشی؛ نسبت به جذب دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری با معدل بالاتر از ۱۶ اقدام می نماید. […]

فراخوان دعوت به همکاری در کارگروه های تابعه کمیسیون انرژی و محیط زیست