ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد یک چهارم شد

شرکت های تامین نیروی شهرداری کرج تعیین تکلیف شوند
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: ظرفیت پذیرش دوره دکترای این دانشگاه یک چهارم سال گذشته شده است. به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا شاهانی صبح امروز در نشست خبری در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: توسعه کیفیت از اولویت های این دانشگاه است بنابراین با توجه به اینکه در سال جاری […]

شرکت های تامین نیروی شهرداری کرج تعیین تکلیف شوند