کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش آموزش و پرورش شهرستان شوشتر/جذب نیرو به صورت خرید خدمت در شهرستان

شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش آموزش و پرورش شهرستان شوشتر/جذب نیرو به صورت خرید خدمت در شهرستان رئیس آموزش و پرورش شوشتر با اشاره به جذب نیرو به صورت خرید خدمت در شهرستان گفت: کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش آموزش و پرورش شهرستان به‌شمار می آید و اگر این مشکل حل نشود سال تحصیلی آینده […]

شرکت آبفا هرمزگان سربازان نخبه را جذب می کند