استخدام سازمان تامین اجتماعی در استان هرمزگان

سیل بازنشستگی معلمان در راه است
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان به منظور تامین کادر پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه، پزشکان گروه عمومی و متخصص را از طریق برگزاری آزمون مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت قراردادی و بدون رابطه استخدامی دعوت به همکاری می نماید   شرایط عمومی و اختصاصی: ١-تابعیت جمهوری اسلامی ایران ٢-اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی […]

سیل بازنشستگی معلمان در راه است