استخدام چند ردیف شغلی در شرکت پخش آریا توس تجارت مشهد

سرنوشت ۳ هزار دانشجو بورسیه در هاله‌ای از ابهام
شرکت پخش آریا توس تجارت مشهد جهت تکمیل کادر خود با شرایط ذیل استخدام مینماید: ۱ – حسابدار: خانم ۱ نفر لیسانس حسابداری، آشنا به امور دارایی و مالیاتی همراه داشتن یک قطعه عکس هنگام مراجعه الزامی است. ۲ – فاکتور نویس: خانم ۱ نفر فوق دیپلم، آشنا به آفیس و تایپ همراه داشتن یک […]

سرنوشت ۳ هزار دانشجو بورسیه در هاله‌ای از ابهام