اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری

زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
خبر ۱۴ مرداد ۹۶: اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه آزمون جذب نیروی شرکتی جهت معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام شد. جهت دریافت فایل اسامی اینجا کلیک نمایید

زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت