استخدام اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس قم (استخدام جدید)

زمانبندی انجام مراحل آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
استخدام اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم دعوت به همکاری اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم- ۹ مرداد ۹۶ اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان قم از بین فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر در رشته های تاسیسات و رایانه و کارشناسی ارشد عمران مشمول وظیفه بکارگیری می […]

زمانبندی انجام مراحل آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر