استخدام شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران

دعوت به همکاری کارگزاری مفید
کلیه داوطلبان استخدام در شرکت باید دارای شرایط زیر باشند: ۱-۱- داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام به شرط داشتن مدرک معافیت دائم از نظام وظیفه و حداکثر سن ۲۵ سال و در موارد استثنائی با مجوز مدیر عامل حداکثر سن ۳۵ سال. تبصره ۱- افرادی که دارای سابقه کار در این شرکت بوده و […]

دعوت به همکاری کارگزاری مفید