استخدام شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور (استخدام جدید)

دعوت از دانشجویان دانشگاه نفت برای مصاحبه استخدامی
آزمون استخدام شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور   استخدام شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور – ۲۸ شهریور ۹۶ شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه سیمان هگمتان (جهت استخدام و فعالیت و در محل کارخانه سیمان واقع در همدان ، شهرستان رزن، روستای شاهنجرین) در نظر […]

دعوت از دانشجویان دانشگاه نفت برای مصاحبه استخدامی