اعتراض به جذب نیرو با اولویت «فرزندان فرهنگیان» در برخی استانها

درخواست پیگیری از رئیس مجلس درباره استخدام چند نماینده در وزارت نفت را مطرح می‌کنم/ شورای نگهبان وارد شود
در این نامه آماده است: طی روزهای اخیر شاهد اطلاعیه اداره کل آموزش و پرورش برخی استانها مبنی بر جذب نیرو برای پیش دبستانی های استان با اولویت فررندان فرهنگیان بودیم .به نظر می رسد این آگهی منتشر شده از سوی نهادی که باید مروج و آموزش دهنده عدالت،مبارزه با تبعیض و شایسته سالاری در […]

درخواست پیگیری از رئیس مجلس درباره استخدام چند نماینده در وزارت نفت را مطرح می‌کنم/ شورای نگهبان وارد شود