استخدام مسئول دفتر در شرکت خدمات مهندسی اکسین دارو

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

شرکت خدمات مهندسی اکسین دارو در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد