استخدام شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا در خراسان رضوی

جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا o & m (وابسته به گروه مپنا) در نظر دارد جهت پروژه های خود در سطح استان خراسان رضوی تعدادی نیرو با شرایط ذیل استخدام نماید: ردیف سمت رشته تحصیلی ۱ بخش تکنسین فنی با مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم مکانیک الکترونیک ابزار دقیق ۲ کارشناس مالی و اداری […]

جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه