استخدام شرکت نوتاش

ثبت نام در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی
شرکت نوتاش، با تمرکز بر اجرای فعالیت‌های ساختمانی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات در پروژه‌های صنعتی در حوزه‌های آب و انرژی، بر این مساله واقف است که منابع انسانی سازمان، به عنوان سرمایه‌های اصلی این سازمان است که بایستی با دقت نظر و متناسب با نیاز سازمان، استخدام و به کار گرفته شوند. مدیریت منابع […]

ثبت نام در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی