استخدام چند ردیف شغلی در ستاد مرکزی سامانه ملی ساختمان کشور

توضیح آموزش و پرورش درباره شرایط استخدام معلمان
ستاد مرکزی سامانه ملی ساختمان کشور ( بزرگترین شبکه بازرگانی و تدارکاتی در صنعت ساختمان کشور) جهت تکمیل کادر اداری و اجرایی خود، از افراد باهوش و خلاق با شرایط حقوقی ایده آل و بیمه در تهران جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. مدیر اجرایی(کد شغل : ۰۸ SK) • خانم/آقا • لیسانس • فوق لیسانس شرایط و پیش نیازها: […]

توضیح آموزش و پرورش درباره شرایط استخدام معلمان