استخدام وزارت نیرو در سال ۹۵-۹۶ (شروع استخدام )

تبدیل وضعیت ۳هزار نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو ۹۶ در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ صفحه مخصوص قبول شدگان آزمون وزارت نیرو ۹۱-۹۴ آگهی استخدام شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو در سال ۹۶ شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور، در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و به استناد […]

تبدیل وضعیت ۳هزار نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور