اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( بیمارستان الغدیر ابهر)

تاریخ برگزاری آزمون استخدام نیروی انتظامی در کهگیلویه و بویراحمد
خبر ۷مرداد ۹۶: اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان الغدیر ابهر قابل توجه داوطلبان آزمون پذیرش نیروی پرستار مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ بیمارستان الغدیر ابهر با توجه به برگزاری آزمون پذیرش نیروی شرکتی پرستار بیمارستان الغدیر ابهر در مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ و بررسی مدارک مربوطه،  افراد ذیل الذکر جهت طی مراحل پذیرش بهمراه داشتن مدارک ذیل به مدیریت هسته […]

تاریخ برگزاری آزمون استخدام نیروی انتظامی در کهگیلویه و بویراحمد