استخدام مدرس زبان های انگلیسی، فرانسه، کره ای در خراسان رضوی

بیکاری ۶ میلیونی واقعی است/ وزارت کار به اشتغال توجه ندارد

مرکز زبان حلمی در راستای تکمیل کادر خود در خراسان رضوی از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیکاری ۶ میلیونی واقعی است/ وزارت کار به اشتغال توجه ندارد