استخدام شرکت THE One / تهران،رباط کریم،مشهد،ایزدشهر

برنامه های بورسیه موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد)
شرکت THE One (نمایند انحصاری ایران در زمینه مبلمان و دکوراسیون داخلی) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران، رباط کریم، مشهد و مازندران(ایزدشهر) استخدام نماید. واحد عنوان شغلی جنسیت تحصیلات سابقه شرایط احراز محل خدمت فروش و بازاریابی سرپرست بازاریابی و فروش آقا کارشناسی ارشد بازرگانی/صنایع حداقل ۵سال […]

برنامه های بورسیه موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد)