استخدام اداره کل انتقال خون خراسان شمالی

برقراری «حقوق» استخدامی‌های جدید آموزش و پرورش از مهر ۹۶
اداره کل انتقال خون خراسان شمالی به منظور تکمیل نیروی انسانی در نظر دارد از بین واجدین شرایط در رشته های ذیل تعداد محدودی نیروی طرحی یا پیام آور بهداشت با حقوق عالی و شرایط کاری مناسب جذب نماید . علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۲۳۷۱۱۶ داخلی ۱۱۳ تماس بگیرند

برقراری «حقوق» استخدامی‌های جدید آموزش و پرورش از مهر ۹۶