استخدام فروشنده جهت فروشگاه پوشاک در اهواز

باید در سهمیه استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی تجدید نظر شود
به چند نفر فروشنده آقا جهت کار در فروشگاه پوشاک در اهواز نیازمندیم.(ترجیحاً دارای سابقه کاری) متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۳۹۰۷۱۲۰۸۸

باید در سهمیه استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی تجدید نظر شود