اطلاعیه شروع دوره دوم کارآموزی قضایی استان کرمان

اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال ۱۳۹۵- نوبت هفتم
از داوطلبان محترم تصدی امر قضاء که برای شرکت در دوره دوم کارآموزی قضایی کرمان (کارشناسی و کارشناسی ارشد) فراخوان شده اند، تقاضا می شود مطابق زمانبندی ذیل برای شرکت در جلسه توجیهی ، تشکیل پرونده و حضور در آموزش ها اقدام نمایند: – روز سه شنبه ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ رأس ساعت ۸ صبح با همراه داشتن […]

اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال ۱۳۹۵- نوبت هفتم