استخدام در شرکت انتقال داده های رهام داتک

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش (کاردان فوریتهای پزشکی – کارشناس اطلاعات و عملیات پرستار و پزشک)
فرصت‌های شغلی گروه شرکت‌های داتک به عنوان یکی از شرکت‌های باسابقه، فعال و مطرح در زمینه ارائه خدمات اینترنت محیط بسیار مناسبی برای پذیرش استعدادهای جوان و نخبه فراهم آورده است. به کارگیری و استفاده از آخرین دست آوردهای فناوری اطلاعات در تمام زمینه های کاری از یک طرف و تأمین نیازهای همکاران از طرف […]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش (کاردان فوریتهای پزشکی – کارشناس اطلاعات و عملیات پرستار و پزشک)