استخدام سه ردیف شغلی در شیراز

اعلام اسامی تکمیل ظرفیت رشته پرستاری آزمون استخدامی فراگیر ۹۵/۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران
شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس تولید کننده و تامین کننده تجهیزات پسیو مخابراتی با شرایط ذیل در شیراز استخدام می نماید. ۱ -کارشناس حسابداری با شرایط ذیل: –  کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری – آشنا به نرم افزار شایگان ۲ – کارشناس مهندسی با شرایط ذیل: – کارشناس ارشد مخابرات گرایش میدان – تسلط به […]

اعلام اسامی تکمیل ظرفیت رشته پرستاری آزمون استخدامی فراگیر ۹۵/۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران