استخدام دانشگاه رازی کرمانشاه

اعلام اسامی افراد واجد شرایط شرکت در آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی
فراخوان دعوت به همکاری       دانشگاه رازی در نظر دارد به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ، افراد واجد شرایط ذیل (بومی استان کرمانشاه) را در قالب قرارداد خریدخدمت ( شش ماهه) دعوت به همکاری نماید. ردیف شغل مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تعداد افراد مورد نیاز جنسیت […]

اعلام اسامی افراد واجد شرایط شرکت در آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی