استخدام‌هایی به روش عجیب شرکتی

اطلاعیه پنجم دبیرخانه نخستین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان
استخدام‌هایی به روش عجیب شرکتی موسسات دولتی و شهرداری‌ها در ایران سال‌هاست که استخدامشان را به روش عجیبی به نام استخدام شرکتی انجام می‌دهند. افرادی که به این شکل استخدام می‌شوند روی کاغذ برای شرکتی کار می‌کنند که وجود خارجی ندارد. حقوقشان را از همان شرکت موهوم می‌گیرند و تعهداتشان هم در مقابل همان است. […]

اطلاعیه پنجم دبیرخانه نخستین آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان