عدم تمدید قرارداد کار و اخراج نیروی شرکتی بانک صادرات

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی بم در مورد پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی مورخ ۲۱/۰۸/۹۵
عدم تمدید قرارداد کار و اخراج نیروی شرکتی بانک صادرات بانک صادرات که از تیر سال گذشته با توقف نماد روبرو بوده اقدام به عدم تمدید قرارداد و اخراج نیروهای شرکتی کرد که طبق برآوردهای غیر رسمی شامل حدود ۷۰۰ نفر می شود. بزرگترین بانک بازار سرمایه در حالی از تیر سال گذشته تاکنون با […]

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی بم در مورد پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی مورخ ۲۱/۰۸/۹۵