اطلاعیه جذب هیات علمی در دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران

اطلاعیه تامین نیروی پزشک خانواده
دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در نظر دارد به منظور توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و در راستای سیاست‌های توسعه دانشگاه و برای تکمیل اعضای هیات علمی در رشته‌های مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مدیریت کسب و کار اقدام به جذب همکاران محترم شاغل با رتبه دانشیاری از […]

اطلاعیه تامین نیروی پزشک خانواده