استخدام ۹ ردیف شغلی در شرکت دژپاد / تهران

استخدام ۹ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن / تهران
شرکت دژپاد با ۶۰ سال سابقه در تولید قفسه بندی انبار از متقاضیان واجد شرایط ساکن استان تهران در مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید. کدشغلی عنوان شغلی تحصیلات محل فعالیت تخصص و توانایی ۱۲۲ کارشناس فروش لیسانس یا فوق لیسانس از دانشگاه های معتبر در رشته مدیریت بازگانی / بازاریابی کیلومتر ۱۴ جاده […]

استخدام ۹ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن / تهران