استخدام شرکت مهان مد میمه کیش

استخدام ۸ ردیف شغلی درشرکت مهندسین مشاور پولاد
لیست شغل های مورد نیاز: ۱۱- کارشناس و تکنسین مکانیک یا مکاترونیک با سابقه مکفی در ماشین آلات اتوماسیون خطوط تولید ترجیجاٌ تجهیزات پزشکی و دارویی (آقا – خانم) ۱۲- کارشناس و تکنسین مکانیک با سابقه مکفی در ماشین آلات و قالب های تزریق قطعات سبک پلاستیکی و ماشین آلات اکسترودر تیوپ (آقا) ۱۳- کارشناس […]

استخدام ۸ ردیف شغلی درشرکت مهندسین مشاور پولاد