استخدام در شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی وابسته به بانک ملت

استخدام ۷ردیف شغلی در شرکت فناوری اطلاعات مهیمن
  فرصتهای شغلی استخدام نیروی انسانی توضیحات:استخدام نیروی انسانی آقا جهت واحد SOC- مهلت ارسال مدارک ۹۶/۰۴/۳۱ ادامه درخواست نیرو واحدزیرساخت منطقی توضیحات:استخدام نیرو جهت واحد زیرساخت منطقی- مهلت ارسال ۹۶/۰۴/۳۱ ادامه

استخدام ۷ردیف شغلی در شرکت فناوری اطلاعات مهیمن