استخدام کارآموز گرافیست با حقوق در شرکت معین گردشگری ملت

استخدام ۶ردیف شغلی در گروه نوآوری فناوری ارنیکا/ تهران

شرکت معین گردشگری ملت در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف های شغلی زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۶ردیف شغلی در گروه نوآوری فناوری ارنیکا/ تهران