استخدام ۹ ردیف شغلی در مرکز خرید گالریا در تهران

استخدام ۶ردیف شغلی در سامانتل اولین اپراتور نسل جدید تلفن همراه
اگر باور دارید که در صنعت مراکز خرید نیرویی مستعد و خلاق هستید با پیوستن به گالریا استعدادهای خود را شکوفا نمایید. مرکز خرید گالریا جهت تصدی پست های سازمانی ذیل از افراد متخصص، با انگیزه و توانمند جهت فعالیت در محیطی پویا، پرانرژی و جوان در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان […]

استخدام ۶ردیف شغلی در سامانتل اولین اپراتور نسل جدید تلفن همراه