استخدام ۸ ردیف شغلی درشرکت مهندسین مشاور پولاد

استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه صنعتی و پژوهشی زر ماکارون
شرکت مهندسین مشاور پولاد در نظر دارد تعداد محدودی همکار در رشته های زیر با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در تهران ،  استخدام کند. ردیف عنوان شغلی ۱ کارشناس مکانیک سیالات ۲ کارشناس جامدات ۳ کارشناس پروسس ۴ کارشناس برق و ابزار دقیق ۵ کارشناس سازه ۶ کارشناس معماری ۷ کارشناس IT ۸ […]

استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه صنعتی و پژوهشی زر ماکارون