استخدام کارشناس بازرگانی در زمینه تجهیزات الکترونیکی تخصصی

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت QTS برای پروژه های مخابراتی

شرکت توان پژوهان فناور پاسارگاد از شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید تجهیزات الکترونیک تخصصی، جهت تکمیل کادر شغلی خود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت QTS برای پروژه های مخابراتی

oxin channel