استخدام کارشناس برنامه ریزی،تأمین در فرش فرهی

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت گرین وب سامانه نوین-خراسان رضوی

شرکت فرش فرهی، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت گرین وب سامانه نوین-خراسان رضوی