استخدام رئیس حسابداری با سابقه در فروشگاه کوروش در تهران

استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل / تهران
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز رئیس حسابداری دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه معتبر دارای حداقل ۲ سال سابقه حسابرسی دارای حداقل ۲ سال سابقه ریاست واحد مالی حداکثر […]

استخدام ۴ ردیف شغلی در گروه صنعتی ایلیا استیل / تهران