استخدام شرکت طرح و اجراء خانه سازی ایران

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت سیمرغ
شرکت طرح و اجراء خانه سازی ایران در نظر دارد در حوزه فنی واجرایی از افراد واجد شرایط و فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر جهت فعالیت در شهرهای تهران، تبریز، اهواز، اصفهان، کرمان، مشهد، شیراز و یزد به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف شرح تخصص حداقل سابقه عنوان شغلی ۱ کارشناس […]

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت سیمرغ