استخدام شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت تولیدی یوتاب در تهران
  شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه جهت تکمیل کادر فنی خود در تهران و بندرعباس به همکاری افراد با شرایط زیر نیازمند است. ردیف تحصیلات محل خدمت تخصص حداقل سابقه تعداد ۱ مهندس مکانیک بندرعباس مدیر سایت ۱۰ سال ۱ نفر ۲ مهندس مکانیک و پایپینگ بندرعباس دفتر فنی/اجرا ۵ سال ۲ نفر ۳ مهندس […]

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت تولیدی یوتاب در تهران