استخدام مترجم زبان چینی در کویرمقوا /از اصفهان،خوزستان در اردستان

استخدام ۳ ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن در اصفهان

شرکت کویر مقوای اردستان، در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند نیروهای زیر از استان اصفهان و خوزستان، جهت همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۳ ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن در اصفهان