استخدام کارشناس فروش آشنا با تجهیزات پزشکی در شرکت دایموند

استخدام ۳ ردیف شغلی در انتشارات جنگل(تهران،اصفهان و رشت)

شرکت تولیدی و بازرگانی ابزار جراحی دایموند به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از افراد ذیل در شهر تهران دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۳ ردیف شغلی در انتشارات جنگل(تهران،اصفهان و رشت)