استخدام تحصیلدار در شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک

استخدام ۳ ردیف شغلی درشرکت تولیدی بازرگانی با مزایای عالی

شرکت فروشگاه های زنجیره ای اوشانک به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی،با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۳ ردیف شغلی درشرکت تولیدی بازرگانی با مزایای عالی