تحمیل نیرو به آموزش و پرورش/ جذب بدون ضابطه ۲۸۰ هزار معلم

استخدام ۳۲۸ نفر در آموزش و پرورش آذربایجان غربی
معاون شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس به وزارت خانه برای استخدام، نیرو تحمیل می کنند، گفت: ۲۸۰ هزار نفر بدون آموزش جذب وزارت خانه شدند. احمد عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی ۱۰ سالِ گذشته ۳۳۰ هزار نیرو از طریق برخی نمایندگان مجلس جذب وزارت آموزش […]

استخدام ۳۲۸ نفر در آموزش و پرورش آذربایجان غربی