استخدام ۳ ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن در اصفهان

استخدام ۳ردیف شغلی در کویرمقوا /از اصفهان،خوزستان در اردستان

گروه مهندسی آی کن جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در اصفهان استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۳ردیف شغلی در کویرمقوا /از اصفهان،خوزستان در اردستان