استخدام رسمی ۳۲ نفر در شهرداری قائمشهر در وقت اضافه عمر شورای چهارم

استخدام ۱۷ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان
ایمان پویامهر روز سه شنبه در سومین جلسه علنی شورا افزود : این اقدام باعث شد تا ۱۰۰ میلیون تومان به هزینه های شورای شهر جدید اضافه شود . وی با انتقاد از آنچه که ایجاد حاشیه های مختلف برای شورای پنجم از سوی شورای قبلی نامید ، گفت : در حالی که ۶ ماه […]

استخدام ۱۷ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان