اسامی نهایی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون استخدام پیمانی

استخدام ۱۱ هزار نفر در ۱۵ دستگاه‌ اجرایی در سال جاری
  به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش، اسامی نهایی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون استخدام پیمانی مورخه ۲۱ آبانماه ۱۳۹۵ ، در رشته شغلی امور مالی، امور اداری، شبکه و سخت افزار، برق، فوریت های پزشکی و کارشناس ارتباطات و […]

استخدام ۱۱ هزار نفر در ۱۵ دستگاه‌ اجرایی در سال جاری