اختلاف نظر آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی در تعداد جذب نیروی انسانی

استخدام ۱۱ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان
در خصوص ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و ظرفیت جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: برنامه ریزی پذیرش دانشجو برای امسال انجام شده و ردیف های جذب امسال کاملا تعیین تکلیف شده است. وی افزود: برنامه ریزی برای برای سال آینده نیز باید متناسب با تعداد بازنشستگان و خروجی ها از آموزش […]

استخدام ۱۱ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اصفهان